KONGELUNDENS GRAVESERVICE

Vi er et aut. Kloakmester firma, der udfører alle slags kloakarbejder og alt der vedrører deres afløbsinstallationer, nyanlæg, reparationer, udvidelser og optimering af gamle anlæg til nutidens behov.

GÅ VIDERE

Vi har gravemaskiner fra 1-6 tons, vi har dumper og alle andre nødvendige maskiner i forhold til gravearbejdet.

VI TILBYDER

KVALITETSARBEJDE TIL AFTALT PRIS OG TID !!

Kloakarbejde, nye anlæg, renovering el. reparation på ældre afløbsanlæg.
Er de plaget af rotter har vi forskellige løsninger på dette område.
Har de afløb der er i fare for opstuvning (tilbageløb) af kloak vand, findes der forskellige løsninger på dette.
Drænløsninger ved en fugtig kælder.
Faskineløsninger (nedsivning af tagvan)

Rotter i kloaksystemet kan have katastrofale følger

Er kloakrørene defekte, kan rotter finde vej ud i jorden, bygge reder, og undergrave bygninger ol. Under sådanne forhold formerer rotter sig med stor hast. Rotter er også i stand til at finde vej op igennem toilettet og andre installationer. Rotter er smittebærere og udgør en stor sundhedsfare. Derfor er det vigtigt at sikre sig mod dette problem med en gennemtestet og VA godkendt løsning.

Kloakvand i kælder

Ved skybrud og større mængder regn kan det offentlige kloaksystem have problemer med at lede vandet væk hurtigt nok. Hvis dette sker, kan kloakvandet komme tilbage og op i kælderen. For at få oversvømmet kælderen kan man installere et højvandslukke, der lukker afløbet af, hvis der kommer vand tilbage igennem kloakken.

Fugt i kældervæg

Her kan et omfangsdræn være løsningen på problemet, dette kan udføres med og uden isolering.

CERTIFICERET I HØJVANDSLUKKERLØSNINGER

Her ses et par af de mange muligheder vi har for at forhindre spildevandet i at komme baglæns op af deres afløb.  Dette er kun et par af de løsninger vi kan tilbyde Alle vores systemer er VA-godkendt og ce- mærket.

Til montering i kældergulv

1

Kessel Drehfix hv-lukker
Til gråt spildevand

Højvandslukker" til montering i 1m brønd

vani-kaelderen

Rottespærre - Til at forhindre rotter i at invadere jeres kloaksystem

rottespaerre-staal

Dræn omfangsdræn udføres med/uden isolering og med/uden pumpebrønd

draen

PROFIL

Vores tre ansatte er alle speciel uddannede i deres eget felt, vi har gravemaskiner fra 1-6 tons, vi har dumper og alle andre nødvendige maskiner i forhold til gravearbejdet,.

Vores motto er ”kvalitetsarbejde til aftalt tid og aftalt pris”

Vi er specielt opdateret i lar. (lokal håndtering af regnvand) og det fokus som kommer på dette område i fremtiden, også højvandslukkere og rottespærre er vi opdaterede i ,da vi mener disse ting er en problematik for både private og kommunale kloakejere.

Vores kundekreds strækker sig i en omkreds af 60 km omkring amager.

Vores kontor og plads er på Fægårdsvej 56 i Dragør.

MARTIN

TLF: 40 78 75 86

Ring: +45 40 78 75 86

Kontakt os

Kongelundens Graveservice ApS

Telefon:
+45 40 78 75 86

E-mail: rolandsgraveservice@gmail.com